Welkom op de servi­ce­flats Golf Residentie Sint-Martens-Latem

Genie­ten in uw nieuwe thuis !

Er wonen

Stan­ding­volle residentie met ruim 35 jaar erva­ring.
28 seni­o­ren­ap­par­te­men­ten in een groene omge­ving.
Een gezonde mix van jong en oud.
Een oase van rust in een prach­tig natuur­park van 8.000 m².
Een huise­lijke sfeer en rust­ge­vend veiligheids­gevoel.
Discreet en gezel­lig samen­zijn.
Met zorg en dien­sten op uw vraag en uw maat.
24/7 inwo­nende perma­nen­tie en camera­bewaking.
Levens­lang en comfor­ta­bel in uw nieuwe thuis.

Ons Team

wij zijn er voor u.

Marie-Jeanne Roland

voor­zit­ster

Eddy Ostir

direc­teur

Nadine Chris­tophe

woon­as­sis­tente

Marleen Verhegge

chef-kok

Dirk Andries

voor­zit­ter bewo­ners­raad

Onze appar­te­men­ten en prij­zen

We stre­ven naar een maxi­maal comfort.

We hebben drie types appar­te­men­ten : stan­daard appar­te­ment (65–70 m²), groot appar­te­ment (80 m²) en extra groot appar­te­ment (130 m²).
Alle appar­te­men­ten kunnen zowel door één als door twee perso­nen bewoond worden. Gara­ges in optie en parkeer­plaat­sen.

Bekijk de foto’s in de foto­ga­le­rij en het film­pje

het stan­daard servi­ce­flat heeft een opper­vlakte van 65–70 m² en beschikt over :

 • een inkom­hall met vesti­aire, berging, WC
 • een ruime living met terras
 • een uitge­ruste kitche­nette
 • een slaap­ka­mer
 • een badka­mer met douche en WC
 • een alarmop­roep­sys­teem

dagprijs vanaf 47,00€

stan­daard appar­te­ment

het grote servi­ce­flat heeft een opper­vlakte van 80 m² en beschikt over :

 • een inkom­hall met vesti­aire, berging, WC
 • een ruime living met terras
 • een uitge­ruste kitche­nette
 • een slaap­ka­mer
 • een badka­mer met douche en WC
 • een alarmop­roep­sys­teem

dagprijs vanaf 56 €

groot appar­te­ment

Het extra grote servi­ce­flat heeft een opper­vlakte van 130 m² en beschikt over:

 • een inkom­hall met vesti­aire, berging, WC
 • een dubbele living met terras
 • één of twee uitge­ruste kitchenette(s)
 • twee slaap­ka­mers met elk een badka­mer met douche en WC
 • alarmop­roep­sys­teem

dagprijs vanaf 73 €

dubbel appar­te­ment

Onze dien­sten

Wij staan 100% in voor de assis­ten­tie van uw behoef­ten.

 • 24/7 perma­nen­tie
 • inter­ven­tie nood­op­roe­pen
 • room­ser­vice
 • bemid­de­ling thuis­ver­ple­ging, kiné, pedi­cure,…
 • regeling/opvolging schoon­maak met dien­sten­che­ques
 • admi­ni­stra­tieve bijstand
 • kapsa­lon
 • ruim aanbod aan acti­vi­tei­ten
 • bewo­ners­raad
 • shop­ping service
 • apotheeks­er­vice
 • verze­ke­ring burger­lijke aanspra­ke­lijk­heid
 • water­ver­bruik
 • continu verluch­tings­sys­teem

Getui­ge­nis

Waarom woon ik zo graag in de residentie ?

Genie­ten, dat is het sleu­tel­woord voor een verblijf in de GOLF RESIDENTIE Servi­ce­flats te Sint Martens Latem, het mooi­ste dorp van België.
De residentie is gele­gen in een oase van rust en natuur­pracht. Hier vloeien de 4 seizoe­nen vlek­ke­loos in elkaar over.
Samen zijn met de andere bewo­ners tijdens een gezel­lige babbel, quiz of film voor­stel­ling in het aange­name salon. Echt een fami­li­ale en vriend­schap­pe­lijke sfeer. Genie­ten van de lekkere maal­tij­den, steeds vers en met zorg bereid in eigen keuken.
Ik woon hier al sinds 2004, voor­dien heeft mijn mama hier gewoond van 1992 tot 2004 en mijn broer is hier ook inge­trok­ken sinds 2018.
Het is een echte aanra­der ! Kom en zie en proef de sfeer !

Therese

Contact

Voor meer info en/of een persoon­lijke rond­lei­ding kunt u een afspraak maken via het secre­ta­ri­aat van maan­dag tot en met vrij­dag van 9u tot 12u en van 14u tot 17u.

In het week­end kan u bellen naar 0475 66 67 48

contact­for­mu­lier

Door op “Verzen­den” te klik­ken gaat u akkoord met de Priva­cy­ver­kla­ring van Golfresidentie.be