Seniorie Golf Residentie hecht veel belang aan uw privacy en we zijn daarom transparant over welke gegevens we over u verzamelen. Alle gegevens die we verzamelen, slaan we op in een eigen database die goed beveiligd wordt. Omdat wij alle gegevens verzamelen en verwerken binnen België, worden ze beschermd volgens de Europese privacy normen.

1. Wie zijn wij?


Seniorie Golf Residentie
Bosstraat 66
9830 Sint-Martens-Latem
info@golfresidentie.be

2. Welke gegevens verzamelen we van u en waarom?


Statistieken

Wanneer u naar onze website surft, bewaren wij bepaalde gegevens van u in statistieken (Google Analytics). Die gegevens bestaan onder meer uit het browsertype, IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt en de domeinnaam van de website die u naar onze website gestuurd heeft. We gebruiken deze statistieken om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren en op basis daarvan onze website te optimaliseren voor onze gebruikers. De statistieken zijn volledig anoniem, dus u heeft niets te vrezen.

Daarnaast verzamelen we ook bepaalde statistieken wanneer u onze nieuwsbrief leest. Meer bepaald gaat het hier om informatie over het browsertype, unieke identificatie en het aantal keren dat op een link in onze nieuwsbrief geklikt wordt. We gebruiken deze gegevens om onze nieuwsbrief te verbeteren of eventuele problemen correct te kunnen analyseren.

Contactinformatie

Wanneer u zich inschrijft op onze nieuwsbrief, slaan we uw voornaam, naam, en e-mailadres. Die gegevens hebben we nodig om u de nieuwsbrief te kunnen versturen. De gegevens worden veilig opgeslagen en worden enkel gebruikt in het kader van marketing.

U kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Daartoe kan u zich richten tot Seniorie Golf Residentie, Bosstraat 66, 9830 Sint-Martens-Latem, info@golfresidentie.be.

3. Met wie delen wij uw data?


Enkel Seniorie Golf Residentie gebruikt uw gegevens. Wij delen uw data dus NIET met derden.

4. Wat is de bewaartermijn van uw gegevens?


Seniorie Golf Residentie bewaart uw persoonsgegevens tot 3 jaar na het verzenden van een contactformulier.

5. Welke rechten heeft u?


Als gebruiker heeft u ook een aantal rechten die betrekking hebben op uw persoonsgegevens. Als u een van die rechten wil inroepen, dan kan u zich best rechtstreeks tot Seniorie Golf Residentie richten door een e-mail te sturen naar info@golfresidentie.be. Wij doen ons best om alle aanvragen binnen 30 werkdagen te verwerken.

Recht op inzage en rechtzetting

U beschikt over het recht om alle persoonlijke gegevens die we van u verzamelen in te kijken. Eventueel onjuiste of onvolledige gegevens kan u laten wijzigen of verwijderen.

Recht om te worden vergeten

Een bezoeker heeft altijd het recht om zijn gegevens te laten verwijderen uit onze databases.

Recht om klacht in te dienen

Indien u van mening bent dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerkt hebben, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Privacycommissie.

Recht om toestemming in te trekken

Elke gebruiker of bezoeker waarvan er persoonsgegevens verzameld worden, heeft het recht om zich te verzetten tegen de verwerking van die gegevens.

Recht op beperking van de verwerking

U beschikt over het recht om de verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) stop te zetten.

6. Wijzigbaarheid


Seniorie Golf Residentie heeft het recht om deze privacyverklaring te veranderen indien dat nodig zou zijn. De privacy policy werd het laatst gewijzigd op 27/11/2020.

7. Cookies


Deze website maakt gebruik van cookies. Voor meer informatie verwijzen we naar ons Cookiebeleid pagina op dez site. Mocht u na het lezen van dit Cookiebeleid toch nog vragen of opmerkingen rond cookies hebben, kan u steeds contact opnemen via info@golfresidentie.be.